ვიდეოები

21 Nov 2019 ადგილმდებარეობა:

26.11.2013

საგალობელი – ქართლ-კახური კილო.

21 Nov 2019 ადგილმდებარეობა:

26.11.2013

კახური, აკვნის – ლადო თანდილაშვილი.

21 Nov 2019 ადგილმდებარეობა:

26.11.2013

კახური, ლირიკული.

21 Nov 2019 ადგილმდებარეობა:

26.11.2013

გურული, სუფრის – გიორგი მანოშვილი, ბადრი ჩიხიაშვილი, გიორგი ალექსანდრია.

21 Nov 2019 ადგილმდებარეობა:

26.11.2013

ქართლური, შრომის.