ვიდეოები

22 Sep 2019 ადგილმდებარეობა:

26.11.2013

კახური, აკვნის – ლადო თანდილაშვილი.

22 Sep 2019 ადგილმდებარეობა:

26.11.2013

კახური, ლირიკული.

22 Sep 2019 ადგილმდებარეობა:

26.11.2013

გურული, სუფრის – გიორგი მანოშვილი, ბადრი ჩიხიაშვილი, გიორგი ალექსანდრია.

22 Sep 2019 ადგილმდებარეობა:

26.11.2013

ქართლური, შრომის.

22 Sep 2019 ადგილმდებარეობა:

26.11.2013

სიმღერა სახალხო გმირ მანჩაზე – აფხაზური, საგმირო-გიორგი ალექსანდრია, გიორგი ბუგიანიშვილი, დავით გველესიანი.