ვიდეოები

7 Apr 2020 ადგილმდებარეობა:

26.11.2013

სვანური ფერხული.

7 Apr 2020 ადგილმდებარეობა:

26.11.2013

ქართლ-კახური, სატრფიალო-ლადო თანდილაშვილი, ფანდური-გიორგი ბუგიანიშვილი.

7 Apr 2020 ადგილმდებარეობა:

26.11.2013

მეგრული, შრომის.

7 Apr 2020 ადგილმდებარეობა:

26.11.2013

საგალობელი – ქართლ-კახური კილო.

7 Apr 2020 ადგილმდებარეობა:

26.11.2013

კახური, აკვნის – ლადო თანდილაშვილი.