ვიდეოები

21 Nov 2019 ადგილმდებარეობა:

26.11.2013

სიმღერა სახალხო გმირ მანჩაზე – აფხაზური, საგმირო-გიორგი ალექსანდრია, გიორგი ბუგიანიშვილი, დავით გველესიანი.

21 Nov 2019 ადგილმდებარეობა:

26.11.2013

მეგრული, ლირიკული, გიორგი ალექსანდრია, ჩონგური-გიორგი ბუგიანიშვილი.

21 Nov 2019 ადგილმდებარეობა:

26.11.2013

იმერული, შრომის.

21 Nov 2019 ადგილმდებარეობა:

26.11.2013

21 Nov 2019 ადგილმდებარეობა:

26.11.2013