ვიდეოები

7 Apr 2020 ადგილმდებარეობა:

26.11.2013

კახური, ლირიკული.

7 Apr 2020 ადგილმდებარეობა:

26.11.2013

გურული, სუფრის – გიორგი მანოშვილი, ბადრი ჩიხიაშვილი, გიორგი ალექსანდრია.

7 Apr 2020 ადგილმდებარეობა:

26.11.2013

ქართლური, შრომის.

7 Apr 2020 ადგილმდებარეობა:

26.11.2013

სიმღერა სახალხო გმირ მანჩაზე – აფხაზური, საგმირო-გიორგი ალექსანდრია, გიორგი ბუგიანიშვილი, დავით გველესიანი.

7 Apr 2020 ადგილმდებარეობა:

26.11.2013

მეგრული, ლირიკული, გიორგი ალექსანდრია, ჩონგური-გიორგი ბუგიანიშვილი.