ვიდეოები

22 Sep 2019 ადგილმდებარეობა:

26.11.2013

მეგრული, ლირიკული, გიორგი ალექსანდრია, ჩონგური-გიორგი ბუგიანიშვილი.

22 Sep 2019 ადგილმდებარეობა:

26.11.2013

იმერული, შრომის.

22 Sep 2019 ადგილმდებარეობა:

26.11.2013

22 Sep 2019 ადგილმდებარეობა:

26.11.2013

22 Sep 2019 ადგილმდებარეობა:

26.11.2013