ვიდეოები

15 Oct 2019 ადგილმდებარეობა:

26.11.2013

15 Oct 2019 ადგილმდებარეობა:

26.11.2013

მეგრული, ლირიკული.

სოლისტი, – დავით გველესიანი.

15 Oct 2019 ადგილმდებარეობა: შვეიცარია, სიონი.

19.08.2018

სიონის საკათედრო ტაძარში გამართული მეორე კონცერტიდან.

15 Oct 2019 ადგილმდებარეობა: შვეიცარია, სიონი.

19.08.2018

სიონის საკათედრო ტაძარში გამართული მეორე კონცერტიდან.

15 Oct 2019 ადგილმდებარეობა: შვეიცარია, სიონი.

19.08.2018

სიონის საკათედრო ტაძარში გამართული მეორე კონცერტიდან.