Videos

15 Oct 2019 Location:

26.11.2013

Kakheti, lyric song – Davit Gvelesiani.

15 Oct 2019 Location:

26.11.2013
ROUND DANCE SONG FROM SVANETI.

15 Oct 2019 Location:

26.11.2013
Qartli-Kakheti, amorous song – Lado Tandilashvili, panduri – Giorgi Bugianishvili.

15 Oct 2019 Location:

26.11.2013

Samegrelo, work song.

15 Oct 2019 Location:

26.11.2013
Sacred hymn, Qartli-Kakheti dialect.